BOEK DIRECT
Strandhotel Duinoord
image

BOEK DIRECT

Boek direct en ontvang een korting! 

Onze
website
Andere
boekingssites
Gratis WiFi
Beste prijsgarantie
Flexibel annuleren
Huisdier op aanvraag
Beste Prijsgarantie
 — 
Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren voor uw en onze veiligheid.

Algemene regels:

- Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
- Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in geen geval liften.
- Bij incheck dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken is mogelijk voor personen ouder dan 18 jaar.
- Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
- Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
- De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
- Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
- Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van het hotel.


Het is verboden om:

- Nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.
- Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.
- Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas)
- Overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
- De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
- Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €300,00 aan u doorbelasten.
- Bepaalde versiering te gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti. Bij onze receptie kunt u informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan.
- Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
- De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.